Kdo je odpovědný za českou hrůznost v lokální propagaci obchodů a služeb?

Kdo cestuje po Evropě si jistě všiml, že v porovnání s ostatními státy západní Evropy, je prezentace naších obchodů a služeb tristní...

Již delší dobu sleduji prezentaci obchodů a služeb v zahraničí. V porovnání s naší současnou situaci jde o prezentaci převážně vkusnou a rovnoměrnou.

Situace v Čechách naopak potvrzuje nepsané pravidlo, že kdokoliv objeví náznak dobrého podnikání, tak se na něj vrhnou všichni. Výsledkem je kanibalizace trhu, neférové jednání, apod. To samé platí o místních podnikatelích. Sousední obchod má žluto červenou informační tabuli, tak já budu mít svítivě růžovou tabuli a ještě dvakrát větší, protože mi to určitě přinese mnohem více zákazníků. OMYL! Dochází k úplnéme zanesení nesmyslnými sděleními na každém kousku výloh, zdí, plotů a o cestách, kde v různé podobě jsou informační značky, malé reklamní plochy a různé typy billboardů, ani nemluvím.

Všichni kdo podnikají se v současné době potýkají s problémem, že je třeba vynakládat na reklamu stále více prostředků, existuje billboardová slepota, ale v podstatě existuje obecná reklamní slepota! Při reálném zhodnocení kolik tisíc různých oslovení na nás dnes útočí, tak je jasné, že v kontextu běžného života tato sdělení vytěsňujeme. Na reklamu se soustředíme pouze v okamžiku, kdy něco potřebujeme, případně kdy něco chceme - zde ovšem již podnět může přijít od samotné reklamy.

Výsledek tohoto zamyšlení je, že bychom se měli zamyslet nad jakousi samoregulací a zvýšení estetičnosti prezentace svých obchodů a služeb. Přiznat si, že větší červeno žlutá informační tabule nemá zas tak velký důsledek na zvýšení prodeje, ale že to co mi zvýší prodej je komplex vlastností: správná prezentace, vlastní kvalita produktu nebo služby a klientský servis a jeho kultura, která v Čechách také není na vysoké úrovni.

Za přesycenost reklamními sděleními si můžeme sami! Pojďme naslouchat kvalitním grafikům, zlikvidujme veškeré nepovolené reklamní plochy, redukujme nesmyslné reklamní plochy podél silnic a dálnic.

Osobně vítám omezení a zakázání billboardů na dálnicích. Nikde v západní Evropě tyto plochy nejsou a je nám to příjemné, tak tyto plochy odstraňme i u nás!

Prosazoval bych i regule na prezentaci obchodů a služeb. Např. poměr nápisů vůči ploše výlohy, apod. V historických částech měst by měly fungovat schvalovací procesy a jasně stanovené možnosti reklamy a jejího rozsahu.

Máme krásnou zemi, máme krásná města a vesnice, tak si je nehyzděme nesmyslnými reklamními sděleními, které nikoho neoslovují a jen znečišťují prostor kolem nás.